“Een dag niet gelachen, is een dag niet geleefd.” Deze uitspraak van Toon Hermans is de drijfveer van de Stichting Dag van je Leven. Iets extra’s kunnen doen voor mensen met een handicap; kleine moeite, groot plezier. Want wat voor velen ervaren wordt als ‘gewoon’, kan voor anderen weer de ‘dag van hun leven’ betekenen!

De Stichting Dag van je Leven wil mensen met een lichamelijke en/of een verstandelijke handicap uit de regio Aalsmeer de Dag van hun Leven bezorgen. De stichting doet dit onder andere door het mogelijk maken van leuke activiteiten, zoals een botentocht of een feest. De stichting wil dit realiseren door mensen die ideeën voor originele activiteiten hebben, te helpen deze daadwerkelijk uit te voeren en ze te ondersteunen met kennis, ervaring en middelen. Op deze manier wil de stichting ervoor zorgen dat goede initiatieven ten behoeve van mensen met een handicap, het draagvlak krijgen die ze verdienen.

Meer informatie: www.dagvanjeleven.org

Een deel van de opbrengst van deze cd komt ten goede aan de Stichting Dag van je Leven.